Vi krever full stans i Norsk Oljeleting!

Kom og bli med i bevegelsen!

Digitale Zoom møter! Torsdager og Søndager kl17!