Stopp OljeletingA

Vi krever at det norske regjeringen erklærer umiddelbar stans i all videre leting etter olje på norsk sokkel.

Kom og bli med i bevegelsen